Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej


POSIADAMY WOLNE MIEJSCA W OŚRODKU
Z rehabilitacji kardiologicznej mogą skorzystać pacjenci po przebytych niedawno (max. do 3 miesięcy) ostrych incydentach wieńcowych, zabiegach angioplastyki wieńcowej, zabiegach kardiochirurgicznych oraz epizodach zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca.

Program rehabilitacji obejmuje indywidualny trening, gimnastykę oraz zajęcia edukacyjne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia.

Przyjęcia na leczenie do Ośrodka odbywa się w oparciu o następujące zasady:

1. Na leczenie w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej kierują lekarze ubezpieczenia zdrowotnego:

  • oddziału kardiologii,
  • oddziału kardiochirurgii,
  • oddziału chorób wewnętrznych,
  • poradni kardiologicznej,
  • poradni rehabilitacyjnej,

2. Do skierowania lekarz kierujący dołącza pełną dokumentację medyczną pacjenta, stanowiącą podstawę do wydania skierowania.

Skierowanie prosimy rejestrować osobiście lub telefonicznie pod nr tel: 18 20 68 066 lub 18 20 68 560 wew. 45, w godz. 8.00-14.00

Ośrodek pracuje przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku.