Wpisz nr BIP:


W związku z otrzymaniem Pani/Pana skierowania wraz z dokumentacją medyczną na leczenie stacjonarne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem uprzejmie prosimy o skorzystanie z powyższego formularza celem sprawdzenia planowanej daty przyjęcia Pani/Pana do Szpitala.

By uzyskać taką informację należy:
wpisać Numer BIP w powyższe okienko i kliknąć przycisk Wyświetl.
Po kilku sekundach na ekranie pojawi się informacja o Statusie zgłoszenia i planowanej dacie przyjęcia do Szpitala.

UWAGA! Swój Numer BIP znajdą Państwo w karcie skierowania. Patrz przykład poniżej.Kolejka oczekujących na naszej stronie internetowej aktualizowana jest 2 razy w miesiącu. W związku z tym prosimy o okresowe sprawdzanie swojego planowanego terminu przyjęcia.

UWAGA!
  • Termin planowanego przyjęcia wyświetlony na stronie nie jest równoznaczny z wyznaczonym dniem zgłoszenia do szpitala
  • Proszęoczekiwać na pisemne powiadomienie z określonym dniem zgłoszenia się do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego.


  • Zawiadomienie o terminie zostanie wysłane na adres wskazany w skierowaniu na leczenie z miesięcznym wyprzedzeniem.